top of page

BLOG

ALGEMENE

VOORWAARDEN

COACHING

TRAJECT LIEFDEVOL“ZIJN”

Inschrijving
Inschrijving voor het coaching traject Liefdevol “Zijn” bestaande uit 10 individuele sessies geschied na een intakegesprek en betaling. De inhoud van dit traject is persoonlijk afgestemd op de deelnemer en de inhoud van het traject kan gewijzigd worden. 

 

Auteursrechten en eigendomsrechten
Verkoop of afstaan aan derden van de inhoud van het traject van Praktijk Liefdevol Zijn is op geen enkele wijze toegestaan.
Het auteurseigendomsrecht van het traject vervaardigd materiaal blijft te allen tijde bij Praktijk Liefdevol Zijn. Praktijk Liefdevol ‘Zijn’ behoudt zich het recht voor om eventuele schade te verhalen op diegene die zich niet houdt aan het naleven van deze bepalingen.

Inschrijving
Inschrijving voor het coaching traject Liefdevol “Zijn” bestaande uit 10 individuele sessies geschied na een intakegesprek en betaling. De inhoud van dit traject is persoonlijk afgestemd op de deelnemer en de inhoud van het traject kan gewijzigd worden. 

Auteursrechten en eigendomsrechten
Verkoop of afstaan aan derden van de inhoud van het traject van Praktijk Liefdevol Zijn is op geen enkele wijze toegestaan.
Het auteurseigendomsrecht van het traject vervaardigd materiaal blijft te allen tijde bij Praktijk Liefdevol Zijn. Praktijk Liefdevol ‘Zijn’ behoudt zich het recht voor om eventuele schade te verhalen op diegene die zich niet houdt aan het naleven van deze bepalingen.

Geheimhoudingsverklaring
Praktijk Liefdevol Zijn betracht geheimhouding t.a.v.. Door de cliënt verstrekte informatie bij aanmelding en tijdens de onderdelen van het traject. 


Praktijk Liefdevol Zijn betracht geheimhouding t.a.v.. Door de cliënt verstrekte informatie bij aanmelding en tijdens de onderdelen van het traject. 

Informatietermijnen
Als een cliënt een vraag heeft of een klacht m.b.t het traject of anderszins wordt door Praktijk Liefdevol Zijn binnen 14 dagen een antwoord gegeven. Is voor de beantwoording meer tijd nodig dan volgt binnen 14 dagen een bevestiging van ontvangst waarin wordt aangegeven binnen welk termijn een antwoord verwacht kan worden. Die termijn zal ten hoogste een maand zijn. Vakantieperiodes zijn van deze bepaling uitgezonderd.

LIEFDEVOL, EMPATISCH, 

SEREEN, INTEGER EN ZONDER OORDEEL. LIEFDEVOL, 

EMPATISCH, SEREEN, INTEGER EN ZONDER OORDEEL. LIEFDEVOL, 

EMPATISCH, SEREEN, INTEGER EN ZONDER OORDEEL

Betaling en annuleringvoorwaarden
Volledige betaling dient voor aanvang van het traject voldaan te zijn. 

Annulering door de cliënt dient schriftelijk en aangetekend aan het secretariaat van Praktijk Liefdevol Zijn te geschieden, waarbij de cliënt schriftelijk hierover een bevestiging ontvangt. Tot 14 dagen voor de start van het traject  kan men zich terugtrekken en wordt het bedrag wat in rekening is gebracht en is betaald door de cliënt, met aftrek van € 45,- administratiekosten, teruggestort. Na dit tijdstip wordt het betaalde bedrag niet meer terugbetaald. Terugbetaling geschied binnen een maand na datum waarop het traject is beëindigd. 

Mocht er in geval van ziekte of een situatie van overmacht een behandeling niet in de praktijk in Leeuwarden door kunnen gaan, dan zal de afspraak middels andere middelen voortgezet worden. Dit gaat altijd in overleg met de cliënt. Het is niet mogelijk om voor langere tijd het traject te verplaatsen. 

bottom of page